A sikeres iskolakezdés feltételei 1. rész

Vajon lehet-e előre tudni, hogy sikerrel veszi-e a gyermek az első osztályt?

A videó tartalma:

Első osztályos beiratkozás, szeptemberi iskolakezdés… 

A 2020/2021 tanévre történő beiratkozás a nem körzetes iskolákban április 6-24. között történik. A körzetes iskolák pedig április 28-ig fogadják a beiratkozókat.

Nehéz helyzetben vannak önök kedves szülők, sosem könnyű eldönteni, hogy melyik iskolába, milyen osztályba írassuk be a gyermekeinket.

Az is megnehezíti most a döntést, hogy az iskolák zárva vannak, nincsenek iskolaelőkészítő foglalkozások, nem tudnak a gyermekekkel együtt elmenni megnézni az iskolákat, nem tudnak találkozni a leendő tanítókkal, nem lehet bekukucskálni a leendő első osztályokba. Másképp és máshonnan kell most informálódni.

Sok szülőben felmerül a kérdés, hogy vajon sikeres lesz-e a gyermekük az iskolában. 

Segítségként egy olyan két részből álló blogbejegyzést készítettem, amiben arról beszélek, hogyan jelezhető előre az iskolai beválás sikeressége.

A sikeres iskolai beválásnak feltétele a gyermekek iskolára való alkalmassága. Az iskolai beválás egy hosszú testi-, értelmi-, érzelmi-, viselkedésbeli fejlődés eredményeként alakul ki, amit általában 6-7 éves korukban érnek el a gyermekek. 

Az általános iskolai tanulók 10-15%-a különböző típusú és súlyossági fokú tanulási problémával küzd, amelyek megfelelő segítség hiányában életesélyeiket jelentősen korlátozzák.

Ezek a gyermekek iskolai pályafutásuk során számos kudarcot élnek meg, bukdácsolnak, évet ismételnek, gyenge osztályzatokat kapnak, tanulási nehézségeik mellé a későbbiek folyamán magatartási és viselkedési problémák is társulnak. 

Nemzetközi és hazai vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyermekek sikeres iskolai beválását nem lehet csak az értelmi fejlettségi, az intelligencia szint szerint előre megjósolni. Kifejezetten okos gyerekek is küzdhetnek a későbbiek során tanulási nehézséggel.

A tanulási nehézségek spontán életkori fejlődés következményeként nem rendeződnek, de időben már óvodás korban megjelennek a jelző tünetek, így azok pedagógiai módszerekkel megelőzhetőek.

Célom az, hogy felhívjam a figyelmet az esetleges lemaradásokra, azon pszichés funkciók működésének milyenségére, amelyek lehetővé teszik az olvasás-,írás-, számolás elsajátítását.

Mindezek feltétele a pontos vizuális észlelés, a megfelelő mozgáskoordináció, téri tájékozódás, kialakult testkép, életkornak megfelelő nyelvi fejlettség, s természetesen megfelelő viselkedési érettség. 

Mit jelent a pontos vizuális észlelés?

Az iskolára felkészült gyermek alak-, forma-, méret-, színfelismerése stabil.

5-6 éves korban a gyermekek már képesek több tárgyat elrendezni nagyság, forma és szín szerint. Képesek tárgyak térbeli helyzetének pontos megítélésre. Megadott színt, formát képesek háttérből kiemelni.

Az alak és formaállandóság fejletlensége olvasási és írási zavarok kialakulásához vezethet. A gyermek nem ismeri fel a már tanult betűket, szavakat, ha azok más nagyságúak (nyomtatott kis és nagybetű), vagy színűek, nem tud különbséget tenni hasonló betűk között. 

A vizuális érettség hat éves korra általában magától kialakul. Ezek a készségek optimálisan óvodás korban fejleszthetők. 

Az olvasás, írás-, számolás tanuláshoz fontos a téri irányok biztos felismerése (ne jobbról balra írjon a gyermek), a megfelelő ritmusészlelési képesség. 

A térben jól tájékozódó gyermek képes adott tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerésérére, megítélésére.

Képes látott, hallott információk összekapcsolására, mozgásbeli visszaadására.

Abban az esetben, ha a gyermek tájékozódása fejletlen a saját testén, a térben, jellemző az iránytévesztés (jobb, bal irányok…), az iskolában megjelenhet a d-b,a d-p, betűk összetévesztése, olyan szavak felcserélése, aminek visszafelé olvasva is van értelmük. Számolás esetén gondot jelenthet a relációs jel értelmezése, a későbbekben a tízes átlépés, a tizedes -vessző elhelyezése.

Fontos, hogy a gyermeknek összerendezett, koordinált legyen a mozgása. 

Az írás elsajátításában fontos a kialakult kézdominancia (jobb, vagy balkezesség). Finommozgásának koordináltnak kell lennie, koordinálatlan finom mozgás esetén lehet, hogy a gyermek vonalvezetése bizonytalan lesz, nehezen tartja be a sorközt, a betűket változó nagysággal írja le.

Milyen jelek utalhatnak egy későbbi számolási problémára?

A gyermeknek kell tudnia 1-10-ig eszközzel számlálni, eszközzel egyszerű műveleteket végezni, több–kevesebb, ugyanannyi fogalmát ismerni.

Az iskolában a későbbiekben számolási nehézség megjelenésére az alábbi jelek utalhatnak óvodás korban:

– saját testén és térben nem tud tájékozódni, téveszti a jobb-bal irányokat,

– nehézséget jelent a napok, évszakok sorrendben történő felsorolása,

– beszédében nyelvtani hibákat vét,

– adott szövegkörnyezetből nem tudja a lényeget kiemelni, nem tud rövid történetet megjegyezni,

– gondot  10-es körben a sorszámlálás,

– nem érti a ”sok, kevés, több, kevesebb, ugyanannyi „fogalmakat. 

Az anyag forrása: 

Tüske Ágnes, Dr Csíky Csabáné Ennyi mindent tud már az én gyermekem? című fejlesztő anyagából való.

Az anyag ismertetése elérhető a Tudásanyag oldalon.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

A weboldal  megfelelő működése érdekében cookie-kat használ. Erről bővebben az adatkezelési nyilatkozatunkban olvashatsz.