A sikeres iskolakezdés feltételei 2. rész

Az iskolai beválásról beszélünk.Milyen az iskolaérett gyermek nyelvi fejlettsége, szociális érettsége?

A videó tartalma:

Az iskolakezdés sikerességének feltétele a megfelelő nyelvi fejlettség, de a gyermeknek viselkedésében is meg kell érnie az iskolára. 

Az anyanyelv-elsajátítás nem megfelelő szintje okozhat tanulási nehézséget. Ha ebben elmaradások vannak, az olvasás-, és írástanulás is nehezebb lehet. Amíg a beszédkifejezés hibáit könnyű észrevenni, addig a beszéd észlelésének és megértésének zavarai rejtve maradhatnak még óvodás korban is. Ezért tehát figyelni kell nem csak a kifejező beszéd, hang-képzés helyességére, hanem a beszédhallásra, figyelemre, emlékezetre. Az iskolaérett gyermek képes szükségletei, kívánságai, gondolatai egyszerű és bővített mondatokban történő megfogalmazására. Rövid történetet emléke-zetből vissza tud mondani, sőt történetet, mesét önállóan be tud fejezni Jelek, amikre érdemes figyelni:

– nem ép a gyermek hallása, a beszéd megértése nehézséget jelent,- nehézséget jelent a hét napjainak, évszakoknak megfelelő sorrendben történő   felsorolása (sorozatok), 

– nem megfelelő memória,

– a gyermek nem ismeri a nyelvtani szabályokat, azokat nem helyesen 

alkalmazza, 

– hasonló hangzású szavakat félrehall, kever.

Egy kicsit beszéljünk a viselkedési érettségről.

A viselkedésében is érett gyermek társaival és felnőttekkel egyaránt könnyen teremt kapcsolatot. Kapcsolataiban együttműködik másokkal, esetenként irányítóként viselkedik közösségben. 

Feladatokat önállóan, segítség nélkül, vagy kis segítséggel végez, figyelmét képes 10 percig legalább egy dologra koncentrálni. Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek, akit a kudarc sem tör le, ha sikertelenség esetén el is keseredik, újra próbálkozik.

Miért fontos, hogy a gyermekek viselkedésükben is érettek legyenek az iskolára?  A viselkedésbeli éretlenség önmagában is beilleszkedési zavarokat okozhat az első osztályban.

De a kezdeti tanulási nehézségek is vezethetnek viselkedési zavarok kialakulásához. Ezeket a gyermekeket általában nagyfokú szorongás jellemzi, a konfliktusokat, feszültségeket nehezen tűrik.                                                

Az agresszivitás, bohóckodás, érdektelenség, közönyösség egyaránt jellemző lehet a viselkedésükre. Ezek a viselkedésformák a gyermekek közösségbe történő beilleszkedését tovább nehezítik.

A gyermek kedvezőtlen osztálybeli pozíciója a tanuláshoz való viszonyát tovább ronthatja. Ezek a viselkedési problémákkal küzdő gyermekek serdülő korukban sokkal veszélyeztetettebbek a deviáns viselkedéssel kapcsolatban.

Felhívó jellegű, ha a gyermekünk közösségbe nem tud beilleszkedni, elutasító másokkal szemben, inkább magányosan játszik. 

Ha figyelmét nehéz egy dologgal lekötni, nem követi az utasításokat, önállóan nem old meg feladatokat, érzelmi élete nem stabil, hangulata gyakran változik, a kudarc nagyon letöri, azt nehezen viseli, sokszor és sokat szorong. Ezekben az esetekben feltétlenül keressük meg a gyermekkel foglalkozó óvónőt és kérdezzük meg a véleményét az iskolakezdéssel kapcsolatban. 

 

Az anyag forrása: Tüske Ágnes, Dr Csíky Csabáné Ennyi mindent tud már az én gyermekem? című fejlesztő anyagából való.

Az anyag ismertetése a Tudásanyag oldalon elérhető.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

A weboldal  megfelelő működése érdekében cookie-kat használ. Erről bővebben az adatkezelési nyilatkozatunkban olvashatsz.